Blogi

Myös erityislapsella on oikeus perusopetukseen

Lauantai 18.3.2017 klo 13:12

Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on oppivelvollisuus. Kunnilla taas on velvollisuus järjestää perusopetusta jokaiselle kunnan alueella asuvalle lapselle. Suomi on myös sitoutunut YK:n lastenoikeuksien sopimuksessa tekemään kaiken lapsia koskevan lainsäädännön ja päätöksenteon ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Elämme aikaa, jolloin yhteiskunnan perustana olevat suuret periaatteet kyseenalaistetaan ja niitä testataan - myös näitä.

Lahden sivistyslautakunta hyväksyi 14.3. niin sanotun oppimisen tuen suunnitelman, joka lakkauttaa erityisopetusryhmiä ja siirtää oppilaita satamäärin yleisopetuksen luokkiin sekä lähikouluihin. Päätös ei mielestäni aja sen enempää erityisopetukseen oikeutettujen kuin yleisopetuksenkaan lasten etua. Se myös vaarantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuden saada tarvitsemaansa opetusta.

On tietysti hyvä, että erilaiset lapset oppivat touhuamaan toistensa kanssa esimerkiksi välitunneilla ja koulujen yhteisissä toimintapäivissä. Näinhän inkluusio tällä hetkellä toimii ja minusta se toimii hyvin. Oppitunneilla puolestaan on tarjottava oppilaalle mahdollisuus oppia. Liian suuret ryhmät ja levottomuus, liian vähän aikuisia ja liian erilaiset oppijat tekevät oppitunneista stressaavia kokemuksia niin oppilaille kuin opettajille. Viime kädessä tilanteesta kärsii eniten lapsi, jolla on vaikeuksia oppimisessa.

Erityisopetuspäätöstä tehtäessä lapsen tilanne arvioidaan yksilökohtaisesti ja mietitään, mikä on paras tapa toteuttaa lapsen perusopetus. En käsitä, miten päätöstä erityisluokkien mittavasta alasajosta voidaan edes tehdä ilman, että lapsikohtainen arvio on tehty jokaisesta uudelleen. Tullaanko ne tekemään? Mitä tehdään sitten, kun todetaan, että pienluokka on edelleen se, mitä lapsi tarvitsee?

Päätöksen puolesta äänestäneen lautakunnan jäsenen toteamus, että voihan päätöstä myöhemmin korjailla, on erityislasten perheiden näkökulmasta raaka. Lapsen hyvinvoinnilla ei voi harrastaa kokeilukulttuuria. Ei pidä unohtaa, että erityislapsen vanhemmat joutuvat arjessa usein lujille, oli erityisopetuspäätöksen taustalla sitten sairaus, vamma, neurologinen häiriö tai käytösongelmat. Koulunkäynnin sujuminen on suuri tuki perheen jaksamiselle. Kuormittavat tilanteet koulussa purkautuvat kotona. Säästöjen sijaan onkin oletettavaa, että tehty päätös tuo lisää kuluja muun muassa sote-menoihin. Se on myös kallista kokeilua erityislasten tulevaisuudella, sillä laadukas perusopetus on parasta syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Myös erityislapsella on oikeus perusopetukseen.Sonja_Falk_2017.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: erityisopetus, erityisoppilas, erityislapsi, oppimisen tuen suunnitelma, pienluokka, Lahti, sivistyslautakunta, oppivelvollisuus, perusopetus, inkluusio