Blogi

Strategian tavoitteet pakottavat vahvistamaan kaupungin vetovoimaa

Tiistai 15.5.2018 klo 9:48 - Sonja Falk

Lahden kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro uudistetusta kaupunkistrategiasta kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.5.2018. 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Strategian kuuluu olla innostava. Ja strategian kuuluu olla myös haastava, muutokseen ja toimintatapojen uudistamiseen ohjaava. Nyt uudistettava strategia asettaa tavoitteita, jotka eivät toteudu automaattisesti ja itsestään. Vision adjektiivi ”rohkea” saa katetta strategian asettamista tavoitteista.

On varmaa, että esimerkiksi tänään kaupungillemme asettamamme kasvutavoite ei täyty, ellei jotain tehdä uudella tavalla. ”Lahti on 125 000 asukkaan kaupunki vuonna 2022 ja 150 000 asukkaan kaupunki vuonna 2030.” Tavoite on rohkea ja mielestäni erittäin kannatettava. Se pakottaa miettimään ja selvittämään, miten teemme kaupungistamme aiempaa vetovoimaisemman ja houkuttelevamman asuinpaikan. Mitä ihmiset asuinpaikaltaan ja asumiseltaan tahtovat? Miten rakennamme lapsiperheiden luottamusta kaupungin palveluihin? Miten teemme sitä hyvää arkea, joka lopulta ratkaisee, millaisena kaupunkina Lahti koetaan?

Julkisuudessa on spekuloitu kuntaliitoksilla asukastavoitteeseen pääsemiseksi. Se ei ymmärtääkseni kuitenkaan ole ensimmäisenä ollut mielessä, kun tavoitetta on asetettu, mutta tämäkin ovi tietysti kannattaa pitää auki. Niin tai näin, lopulta kyse on samoista asioista: miten saamme Lahdesta sen parhaat puolet esille, miten vahvistamme vahvuuksiamme ja miten osaamme kertoa muillekin, kuinka mainio tämä meidän kotikaupunkimme on. Kun kaupungin imago, talous ja hallinto ovat kunnossa, se on oletettavasti myös houkuttelevampi kumppani kuntien välisessä yhteistyössä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

KD valtuustoryhmä toivoo, että asukasmäärä kasvaa myös aivan uusien lahtelaisten, eli syntyvien lasten myötä. Lapset tuovat elinvoimaa, elämäniloa ja yhteisöllisyyttä. Olemme tyytyväisiä siihen, että lapsiystävällisyys on asetettu strategiseksi päämääräksi ja että lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat vahvasti esillä myös strategian tavoitteissa ja mittareissa. Myönteistä kehitystä on jo näköpiirissä: tuoreiden tilastojen mukaan Lahti oli isoista kaupungeista ainoa, joka pystyi nostamaan syntyvyyslukujaan. Lahti sai myös toistamiseen Unicefin tunnustuksen lapsiystävällisyydestään. Jotain on tehty jo oikein. Jatketaan näitä oikeita tekoja ja tehdään enemmän. Mutta edelleen myös Lahdessa, kuten muissa suurissa kaupungeissa kuolleisuus on syntyvyyttä suurempaa. Tekemistä siis riittää.

Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä lapsivaikutusten arvioinnin ja lasten osallisuutta vahvistavien toimintatapojen ottamista laajasti käyttöön kaupungin toiminnoissa ja palveluissa. Lapsivaikutusten arvioinnin kautta saamme lisää tärkeää tietoa. Kun saamme lisää tietoa, saamme myös uusia ajatuksia ja ideoita lapsiystävällisyyden vahvistamiseen. Eikä aina ole kyse rahasta. Asiat voidaan myös tehdä fiksummin. Eri puolilla Suomea on erinomaisia uusia malleja lapsiystävällisyyden lisäämiseen. Meidän on oltava avoimia oppimaan muilta ja innokkaita kehittämään myös itse uusia ideoita.

Hyvät valtuutetut,

Lahden elinvoimaa on jo pitkään nakertanut heikko työllisyyskehitys. Ja vaikka työllisyysluvut näyttävät nyt merkkiä paremmasta, edelleen meillä on kirittävää, että pääsemme mukaan tahtiin, jonka myötä Lahtea voisi aidosti tituleerata kasvukeskukseksi. Emme vielä ole tässä tahdissa. On elintärkeää, että kehitämme Lahtea Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi. Tämä tavoite on myös rohkea. Lahti ei ole viime vuosina juuri menestynyt näissä kisoissa valtakunnallisissa vertailussa. On erinomaista, että koko valtuusto on sitoutunut tähän tavoitteeseen. Yritysten, eli työpaikkojen saamiseksi Lahteen on mahdollista tehdä paljonkin. Meidän on tehtävä vielä enemmän. Myös jo täällä olevien yritysten pärjääminen on kaupunkimme elinvoimalle keskeistä. Kun yrityksellä on hyvä toimia Lahdessa, se menestyy, kasvaa ja tuo lisää työtä lahtelaisille.

KD valtuustoryhmän esityksestä strategiaan lisättiin vielä viime hetkillä tavoite ja mittari toisen asteen koulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattamisesta. Tämä on tärkeä lisäys. Olemme niin Lahdessa kuin koko Suomessa hyvin pian tilanteessa, jossa yritysten kasvu ja sen myötä hyvin alkanut talouskasvu hidastuu, koska osaavaa työvoimaa ei ole tarpeeksi. Työllisyysasteen nostaminen vaatii sitä, että lahtelaisten koulutusastetta nostetaan. On äärimmäisen tärkeää tehdä kaikki voitava, että nuoret opiskelevat niin pitkälle kuin mahdollista. Koulutus on tehokkain ja toimivin syrjäytymistä ehkäisevä ja elämänlaatua parantava lääke, mitä yhteiskunta voi nuorilleen tarjota. Erityisesti nuorten miesten kohdalla syrjäytymiskehitys on äärimmäisen huolestuttavaa ja vaatii vahvoja toimenpiteitä. Huumeiden käyttö on kestämättömällä tasolla. Toimettomana myös päihteiden käyttö lisääntyy, mikä taas vaikeuttaa työelämään siirtymistä. On syntynyt negatiivinen kierre, joka ruokkii itseään. Se on katkaistava. On jaettava toivoa ja valettava uskoa nuoriin ikäluokkiin. Heitä on kannustettava kehittämään itseään ja kouluttautumaan. Tähän tarvitaan myös valintoja ja poliittisia päätöksiä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Mainitsen vielä, että toivon todella, että strategian B-kohdassa mainitut kokeilut voisivat olla yksi lahtelainen menestystarina muutaman vuoden päästä. Kun jollekin tulee uusia ideoita ja ajatuksia, ei lähdettäisi niitä heti tyrmäämään jo ennakolta. Haastan valtuutettuja ja viranhaltijoita uudenlaiseen ja rouheaan Lahti-asenteeseen: ”No ei ole ennen noin tehty, mutta kokeillaan!” Jos sitten kaikki ei ole tai mene niin täydellisesti, niin onko mitään vahinkoa tapahtunut? Ei ole ollut täydellistä ennenkään.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

KD valtuustoryhmä kiittää strategiaa valmistelleita virkamiehiä sekä valtuutetuista koostettua strategiatyöryhmää. Työskentely on sujunut hyvässä yhteishengessä. Strategiapäätös on merkittävimpiä päätöksiä, mitä valtuusto tekee. Strategia ohjaa koko kaupungin toimintaa. Valtuuston järjestäytyneiden poliittisten ryhmien solmima valtuustosopimus on toiminut pohjana strategiatyölle. Tulevaisuudessa tämäkin prosessi muuttuu niin, että strategian valmistelussa valmistelun taustalla on nykyistä valtuustosopimusta yksityiskohtaisempi pormestariohjelma. Poliittinen johtaminen vahvistuu koko strategiaprosessissa.

Tämän kertainen strategiaprosessi, tällä ns. vanhalla mallilla voidaan todeta onnistuneeksi. Suurin ja samalla mukavin haaste on viedä nämä loistavat tavoitteet käytännöllisiksi päätöksiksi ja toimintatavoiksi, osaksi nykyisten ja tulevien lahtelaisten entistä sujuvampaa arkea. Kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: strategia, lapsiystävällisyys, perheet, Lahti, KD, Sonja Falk, valtuustoryhmä, ryhmäpuhe, Lahden kaupunginvaltuusto, valtuusto, kasvu

Lapsiystävällistä päätöksentekoa

Tiistai 9.12.2014 klo 15:27 - Sonja Falk

Kaupunginvaltuusto asetti kauden alussa uuden strategisen tavoitteen: Lahti on lapsiystävällinen kaupunki. Taustalla oli ajatus, että kaupunki, joka on hyvä lapsille, on hyvä kaikenikäisille. Pienten ihmisten hyvinvointiin keskittyvä Lahti on houkutteleva muuttokohde perhettä perustavalle ikäluokalle. Tavoitteeseen päästään ottamalla määrätietoisia askeleita ja pitämällä ohjakset tiukalla.

Maanantain kaupunginvaltuusto linjasi, että yksityisen hoidon tukea korotetaan 1.8.2015 alkaen. Päätös koskee myös tulevia vuosia. Kristillisdemokraattien aloitteesta vuosi sitten lähtenyt uudistus on mutkien jälkeen nyt etenemässä.

Nykyisin yksityisenhoidon tuen kautta päivähoito järjestyy Lahdessa 600 lapselle. Heidän hoitonsa maksaa kaupungille 2,8 miljoonaa euroa, eli 4700 euroa lasta kohden. Kaupungin järjestämä päivähoito on lasta kohden kaksi kertaa kalliimpaa.

Kannatan perheiden valinnanvapautta ja monipuolisia vaihtoehtoja lasten päivähoidossa. Osa perheistä tahtoo lapsilleen kodinomaisen perhepäivähoitopaikan. Toiset taas pitävät kaupungin päiväkotia turvallisena ja pedagogisesti parhaana vaihtoehtona. Osalla on kodin lähellä viihtyisä yksityinen päiväkoti. Näkökulmia on yhtä monta kuin on perhettäkin ja kaikki ne ovat yhtä oikeutettuja. Annetaan perheiden itse päättää.

Korottamalla yksityisen hoidon tukea vahvistetaan perheiden valinnanvapautta ja helpotetaan paineita rakentaa uusia päiväkoteja. Päiväkotipaikkaa kaupungin päiväkotiin odottavia korotus auttaa myös, koska paikka löytyy helpommin jonojen lyhentyessä. Hoitopaikkoja syntyy juuri sinne, missä lapsiperheet asuvat, jos useampi lapsiperheen vanhempi ryhtyy perhepäivähoitajaksi. Kaiken kaikkiaan uudistus on perhe- ja lapsiystävällinen ja erittäin tervetullut.

Loven lapsiystävällisyyteen olisi tuonut, mikäli valtuusto olisi hyväksynyt perusopetukseen esitetyt leikkaukset, jotka olisivat kasvattaneet luokkakokoja. Samalla olisi menetetty mahdollisuus saada valtiolta luokkakokojen pienentämiseen suunnattua avustusta. Onneksi pystyimme tämän torjumaan.

Laadukas perusopetus on se perusta, jolle tulevaisuuden Lahtea rakennetaan. Kohtuullisen kokoiset opetusryhmät takaavat, että jokainen oppilas saa oppimistaan tukevan kouluympäristön, ja sen myötä mahdollisuuden menestyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä. Myös yritykset hyötyvät saadessaan koulutettua työvoimaa. Syrjäytymisuhkaan tai oppilaan kotioloihin liittyvään huoleen pystytään puuttumaan herkemmin pienemmässä ryhmässä.

Tulevien sukupolvien kannalta on myös keskeistä, että nykyiset päättäjät kantavat taloudellista vastuuta eivätkä ota liikaa velkaa. Tästä syystä kaupungin palveluissa kautta linjan on tehtävä rakenteellisia uudistuksia - myös perusopetuksessa. Rakenteista, esimerkiksi ylimääräisestä tilaväljyydestä syntyviä kuluja karsimalla ja toimintoja järkeistämällä resurssit voidaan kohdentaa varsinaiseen koulutyöhön.

Kolumni julkaistu 26.11.2014 Uusi Lahti -lehdessä "Suora yhteys kaupungintalolta" -palstalla.

1 kommentti . Avainsanat: päivähoito, yksityisen hoidon tuki, valinnanvapaus, lapsiystävällisyys