Blogi

Päiväkotiryhmien suurentaminen heikentää lasten arkea

Maanantai 28.9.2015 klo 11:40 - Sonja Falk

Hallitus kaavailee yli kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien suurentamista nykyisestä 21 lapsesta 24 kokopäivähoitoa saavaan lapseen. Ryhmästä vastaisi edelleen kolme aikuista. Ryhmäkokoa voitaisiin edelleen suurentaa esimerkiksi osa-aikahoidossa olevilla lapsilla. Asetusta valmistellaan tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Päiväkotiryhmät ovat jo nyt liian suuret. Ryhmien suurentaminen heikentää merkittävästi lasten arkea. Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossakin myönnetään: ”Esitys vähentäisi henkilökunnan mahdollisuuksia jokaisen lapsen yksilölliseen ja lapsiryhmän tarpeenmukaiseen kohtaamiseen, huomioimiseen, havainnoimiseen sekä kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Nämä seikat saattaisivat vaikuttaa lapsen kognitiiviseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen sekä sitä kautta myöhempään koulumenestykseen.” Suuret lapsiryhmät lisäävät myös vanhempien poissaoloja työstä, kun sairaudet leviävät entistä helpommin.

Samaan aikaan hallitus on muuttamassa varhaiskasvatusoikeuden rajausta, jonka seurauksena osa-aikaisten hoitolasten määrä kasvaa. Osa-aikaisilla hoitolapsilla on eri hoitajamitoitus, eli osa-aikainen lapsi ei tuo mukanaan tarvittavaa hoitajaresurssia.

Onko päiväkodista kehittymässä lapsen päiväsäilytyspaikka, jossa laadukkaan koulutuksen saanut henkilökunta joutuu suuresta lapsimäärästä johtuen keskittymään lasten turvallisuuden takaamiseen sekä perustarpeiden hoitamiseen? Jääkö aikaa lapsen kohtaamiseen ja varhaiskasvatukseen? Kärsiikö työn mielekkyys? 

Vaikeanakin aikana on panostettava tulevaisuuteen. Päiväkotiryhmien kasvattaminen on säästötoimi, joka tuottaa lopulta lisäkustannuksia. Varhaiskasvatus on juuri sellainen peruspalvelu, joka laadukkaasti toteutettuna on mitä parhainta ennaltaehkäisevää toimintaa. Korjaavat toimenpiteet ovat kalliita. On lyhytnäköistä vaarantaa lasten hyvinvointi säästöjen nimissä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, päivähoito, hoitakamitoitus, säästötoimet, opetus- ja kulttuuriministeriö, peruspalvelut