Blogi

Yrityksille on annettava mahdollisuus kasvaa

Torstai 9.4.2015 klo 14:12

Olen vaalitoreilla keskustellut useammankin pienyrittäjän kanssa. Moni yrittäjä kertoo ensimmäisen työntekijän palkkaamisen yritystoiminnan suurimmaksi haasteeksi. Palkkauksen korkeat sivukulut sekä työntekijän palkkaamiseen sisältyvä riski voivat painaa vaakakupissa niin, että toiminnan laajentamiseen ei ryhdytä. On parempi vain tyytyä turvaamaan perheen elanto, moni pohtii. Kun yritystoimintaa ei voi kasvattaa eikä paikallaan pysyminen motivoi, osa yrittäjistä pohtii paluuta palkkatöihin ja yrityksen palauttamista sivutoimiseksi harrastustoiminnaksi.

Vanhan sanonnan mukaan lypsävää lehmää ei pidä tappaa. Tarvitsemme nyt ennen kaikkea yrityksiä, jotka tavoittelvat kasvua ja luovat lisää työpaikkoja. Tarvitsemme myös yrityksiä, jotka tahtovat kansainvälistyä.

Työllisyyden lisääminen on seuraavan hallituksen keskeisimpiä tehtäviä. Avainasemassa on työllistämisen kynnyksen madaltaminen. Työttömien määrä on nyt yli 300 000. Hämeessä kymmentä työssäkäyvää kohden on jo seitsemän työelämän ulkopuolista henkilöä, mikä kuvaa talouden haasteita vielä työttömyyslukujakin tarkemmin.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on suurin kasvu- ja työllistämispotentiaali. Voimme tietysti haaveilla entisaikojen suurista tehtaista, ja toivottavasti niitäkin vielä perustetaan esimerkiksi biotalouteen, mutta fiksumpaa olisi antaa pienemmille yrityksille kasvun mahdollisuus. Jokainen nyt menestyvistä ja työllistävistä yrityksistä on joskus ollut uusi ja pieni.

Kristillisdemokraattien yrittäjyysohjelma asettaa tavoitteeksi voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuuden nostamisen 12 prosenttiin kaikista yrityksistä. Mitä keinoja ehdotamme? Kasvun helpottamiseksi esitämme muun muassa mahdollisuutta sijoittaa yrityksen voittovarat verottomasti yritystoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Voittovarat verotettaisiin vasta tulouttamisvaiheessa.

Pienille ja keskisuurille yrityksille tulee myös suunnata vastaava n. 5% veronkevennys kuin mitä suuremmat yritykset saivat tällä kaudella toteutetun yhteisöveron alentamisen myötä. Tällä hetkellä yrittäjä maksaa vastaavasta tulosta korkeampaa veroa kuin palkansaaja, vaikka kantaa myös yrittämiseen kuuluvan riskin. Se ei ole oikein.

Yrittäjäksi ryhtymiseen ja toisten työllistämiseen tulee rohkaista - ei rangaista. Maamme taloudellinen tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, luommeko yrityksille kasvun mahdollisuuksia. Näissä vaaleissa tämäkin ratkaistaan.

2 kommenttia . Avainsanat: yrittäjyys, talous, palkkauksen sivukulut, työllisyys, kasvu

Vanhemmuuden kuluja pois yrittäjien harteilta

Torstai 12.3.2015 klo 12:43 - Sonja Falk

Naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvon edistämisestä puhutaan paljon, mutta haluttomuus asian ratkaisemiseen työmarkkinajärjestöissä on ilmeinen. Ongelman ytimessä on vanhemmuuden kulujen epätasainen jakautuminen ja ennen kaikkea kasautuminen naisen työnantajan maksettavaksi.

Väitän, että ratkaisematon ongelma jäytää yhteiskuntaamme jopa niin, että maastamme on muodostunut varsin lapsikielteinen. Eräskin ystäväni kertoi jäätävästä tunnelmasta kakkukahveilla, jotka hän oli järjestänyt työpaikallaan ilmoittaakseen tulevasta perheenlisäyksestä.

Tarvitsemme maahamme lisää lapsia poistamaan kestävyysvaje pitkällä tähtäimellä. Lapsen syntymä ei saa olla tapahtuma, joka voi saattaa työnantajan tai perheen talouden pois raiteiltaan. Järjestelmän tulee olla sellainen, että se toivottaa lapset tervetulleiksi.

Työnantajan vastuuta vanhemmuuden kuluista vähentäisi, mikäli korotettua äitiyspäivärahaa maksettaisiin nykyisen 56 päivän sijasta kolmen kuukauden ajan. Moni työehtosopimus velvoittaa työnantajan maksamaan äidille noin kolmen kuukauden palkan äitiysvapaan alusta. Työnantaja saa äidille tulevan kelakorvauksen tuolta ajalta. Jos kelakorvausta tältä ajalta nostettaisiin, se helpottaisi yrittäjien tilannetta.

Keskusta ja kokoomus ehdottivat 8.3. kaikilta työnantajilta ja mahdollisesti myös työntekijöiltä kerättävää vakuutusta, josta maksettaisiin työnantajalle kertakorvaus, kun naistyöntekijä palaa äitiys- ja vanhempainvapaaltaan takaisin töihin. Ehdotuksen vahvuus on, että se jakaisi nykyisen epäoikeudenmukaisesti jakautuvan vastuun tasaisesti kaikille. Ehdotuksen heikkoutena on se, että se edelleen kasvattaisi palkkauksen sivukuluja. Ja näitä sivukuluja tulisi nimenomaan vähentää, ei kasvattaa, jotta yritykset voisivat luoda maahamme uusia työpaikkoja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Palkka-tasa-arvo; lapsimyönteisyys; yrittäjyys; vanhemmuuden kustannukset